Emmy Noether fizikus-matematikusnővel indít a Google

Emmy Noether fizikus-matemtikusnővel indít a Google

A Google ma Emmy születésének 133. évfordulója alkalmából állított emléket. De ki is volt ő?

Amalie Noether, becenevén Emmy, 1882. március 23-án született a bajorországi Erlangenen. Emmy apja, Max Noether ugyanitt volt matematikaprofesszor. Öccse Fritz Noether, szintén matematikus volt, aki 1934-ben a nácik elől menekülve cseberből vederbe került, hiszen a Szovjetunióba 1941-ben szovjetellenes propaganda vádjával elítélték és agyonlőtték.

Emmy Noether fiatalként nem mutatott tehetséget a matematikához, inkább a zene és a tánc érdekelte, később azonban ez megváltozott.

A századfordulón Németországban nők hivatalosan nem iratkozhattak egyetemre, azonban hallgathatták azokat az órákat, melyekre az előadó professzor engedélyt adott. Ilyen speciális engedéllyel járt az erlangeni egyetemre Emmy Noether is. 1903-ban letehette a felvételi vizsgát a göttingeni egyetemen, itt járt egy évet. 1904-ben végre Erlangenben is engedélyezték nők beiratkozását, így visszatért szülővárosába. 1907-ben védte meg sikerrel matematika doktori disszertációját.

Doktorálás után, ha valaki tudományos karriert választ, a szokásos út az egyetemi habilitáció – kivéve ha nő az illető a korabeli állami berendezkedésben. Német egyetemeken nő nem lehetett hivatalosan tanár, így Emmy 1908-tól félhivatalosan dolgozhatott az erlangeni egyetemen fizetés és kinevezés nélkül. Apjának segített, de saját kutatásokat is kezdett, több publikációja jelent meg. Az eredeti gondolkodású matematikus egyre nagyobb hírnevet szerzett. 1908-ban tagjai közé választotta a Circolo Matematico di Palermo, 1909-ben a Deutsche Mathematiker-Vereinigung ajánlotta fel a tagságot, egyúttal felkérték a társaság rendes évi közgyűlésén való előadás megtartására is.

1915-ben meghívták Göttingenbe, bár hivatalos kinevezést itt sem kapott, előadásait így hirdették meg:

Matematikai fizika szeminárium, Prof. Hilbert, Dr. E. Noether asszisztenciájával, hétfőn 4-től 6-ig.

Emmy 1918-ban publikálta egyik legjelentősebb eredményét, amely a Noether tétel néven ismert. 1921-ben jelent meg Idealtheorie in Ringbereichen című közleménye, amelyet a modern algebra egyik alapművének tartanak. 1928-29-ben Moszkvában, 1930-ban Frankfurtban volt vendégprofesszor.

Az egyetemi oktatás és kutatás mellett szerkesztője volt a Mathematische Annalen című lapnak. Sok cikk jelent meg kollegái és tanítványai neve alatt, melyeknek létrejöttében komoly része volt.

Jelentős nemzetközi kongresszusok megbecsült előadója, 1932-ben az Alfred Ackermann-Teubner Memorial díjjal ismerték el eredményeit.

Mindez azonban semmit nem számított a nácik hatalomra jutásakor - Emmy Noether ugyanis zsidó volt. Az egyetemről eltávolították, élete is veszélyben forgott.

A tudóstársadalom azonban nem feledkezett meg róla, az Egyesült Államok több egyetemétől kapott meghívást, így 1933 októberében elhagyta Németországot. Philadelphia közelében a Bryn Mawri Női Főiskola vendégprofesszoraként kapott állást, emellett pedig egyetemi előadásokat is tartott a Princeton Egyetemen. Élete utolsó, talán legboldogabb és legtermékenyebb két évét ott töltötte, női kollégák között, női tanítványokkal, támogató, inspiráló kutatási környezetben.

53 éves korában, alkotóerejének teljében halt meg, egy operáció követő embólia következtében.

Tibor Janosi-Mozes
A szerző geológus, informatikus, e témákban PhD kutató, később tudományos munkatárs volt a Szegedi Tudományegyetemen. Több tudományos és ismeretterjesztő könyv, valamint szakcikk szerkesztője és szerzője.