A buflákok világa

A buflákok világa

A buflák kifejezést a szleng szótárak is szűkszavúan tárgyalják, eszerint a buflák egy nagy fejű, vagy püffedt testű, ellenszenves férfi. A szó azonban közel sem egy testi adottság indokolatlan társadalmi megvetése, a buflák ennél ugyanis jóval több.

Buflák emberrel már sokan találkozhattak, valószínű azonban, hogy csak apró részleteiben volt szerencséjük élvezni a társaságát. Figyelem, a buflákok mindenütt ott vannak és nem árt minél előbb felismerni őket!

A buflákok világa

A buflák általában egy nagyobb darab ember, tömegével jellemzően fordított arányban álló intelligenciahányadossal. Ennek köszönhetően a jó- vagy rosszindulatúnak mondható emberi habitusok idővel úgyis összemosódnak a színtelen és szüntelen ostobaság horizontján, így teljesen felesleges azzal áltatnunk önmagunkat, hogy szíve mélyén milyen is valójában egy buflák. A sötétségben minden fekete.

A butaság emésztő tobzódása óhatatlanul kiül minden buflák ember arcán és testén, idővel pedig végletekig deformálhatja azt. A buflák ember lomha és esetlen testmozgása - különösen aktív pillanataiban - általában kiegészül az értetlen és üres tekintetének tompa grimaszaival.

Egy bufláknak szegezett kérdés esetében a várható dialektus hörgő, hosszan elnyúló, zömében mély hangrendű magánhangzók felsorakoztatásával kezdődik és zömében azzal is végződik.

A buflákra a testi adottságai miatti jellemző az úgynevezett buflák viselet is, ami nagyobb trollpata méretű lábbelit, az ugyancsak nagyobb, mégis erősen testre feszülő farmernadrágot, vagy melegítőt, valamint a színes egyéniséget kifejezni szándékozó XXL pólót, vagy pulóvert takar, olyan magas hozzáadott értéket képviselő egyszavas idézetekkel, mint a "Suck", vagy a "Fuck". Ezek nagyjából megegyeznek a buflák angol nyelvű szókincsével is, amit – sokszor nem is titkolva – a silány angolsággal affektáló magyar pornószínészek szókészletéből merített.

A buflák alapértelmezetten hangos embertípus, részben mert eleve nagyot hall az egész életen át tartó üvöltözés miatt, részben pedig mert a kifejezéskészség hiánya, valamint az őt körülvevő szurokfekete érdektelenség szükségszerűvé teszi, hogy verbális megnyilatkozásait magas hangerővel kompenzálja.

Nem árt tudni azt, hogy buflákok érzelmei ugyanolyanok, mint másoknak, annyi különbséggel, hogy teljesen kontrollálatlanok, amelyek így szélsőséges reakciókban ölthetnek testet. Az egyes társadalmi szituációk értelmező készségének teljes hiányában a vitákat, esetleg az irányukban történő kritikai megjegyzéseket, általában személyes támadásokként, gyakran testi sértéssel, de minimum arra utaló magatartással, két-három szavas hangos üvöltözések kíséretében reagálják le.

A buflákok azok, akik büszkén utasítanak el mindent társadalmi normát, miközben buflákságukkal éppen e normák deformált torzióinak akarnak szüntelenül eleget tenni. Sajnos a világ dolgainak ismerete és ezek komplexebb értelmezésének képessége hiányában, ez a megfelelési kényszer zömében sekélyes társadalmi státuszok kivagyiságában manifesztálódik, az alapvető kulturális ismeretek hiánya miatt, többek között a minimális esztétikai elvárásokat terrorizáló giccses ingóságok felhalmozásának formájában.

A buflák számára egy nő finoman leplezett undora és elutasító pillantása, erotikus hívogatás a pornófilmek végkifejletében látott jelenetek gyors kiélvezésére, miközben sorra ismétlődő sikertelen próbálkozásai csak megerősítik őt abban, hogy módszereit - bármiféle változtatás nélkül - tovább fokozza és erőltesse.

Egy buflák számára a nagyvilág gasztronómiája, kimerül a McDonalds és a Burger King étlapján, ami esetleges külföldön történő tartózkodásakor lehet különösen vérlázító gesztus a helyi élelmiszer-kultúrával szemben. Motorikus beidegződései nem, vagy alig teszik lehetővé a szokásostól való eltérő jelenségek és dolgok komparatív elemzését, ezzel fájdalmassá téve saját emlékeit és élményeit is. A görög retsina, romlott borrá, a török döner pedig, faggyús gecivé maszatolódik, miközben örömmel veszi tudomásul, hogy a világ más tájain a BigMakk mellé ingyen kapsz majonézet.

A buflák számára általában nem létezik Isten, így a mitologikus fantazmagóriák spiritualitása is messze áll tőle. A buflák vallásokkal szembeni zsigeri szkepticizmusa azonban ne tévesszen meg senkit! Istentelensége mögött ugyanis nincs semmiféle megvilágosodás, megvetése a nála nagyobb, valós és képzeletbeli dolgok iránt, koránt sem a józan ész szellemiségéből, hanem sokkal inkább egy öntudat előtti törzsfejlődési korszak tudattalan ösztöneiből fakad. Különösen szép, hogy a buflák létezése nem ritkán épp a szenteskedő bigottak nézőpontjából testesíti meg az ördögi borzalmakat, tragikomikus egyszerűséggel reprezentálva, hogy a hitbéli meggyőződés, alig különbözik a nyers egoizmusból táplálkozó illúzióktól.

A buflák ember magán viseli a műveletlen, iskolázatlan, tanulatlan, tudatlan, faragatlan, kulturálatlan, civilizálatlan, elmaradott, barbár, modortalan, tuskó, ignoráns, tahó, tapló, zsivány, vandál, bárdolatlan, illetlen, modortalan, udvariatlan, tuskó, goromba és a neveletlen ember – egymást nagyrészt átfedő jelentéstartalmú – tulajdonságait. Ebben a listában azonban a legutolsó kifejezés a leginkább sarkalatos! Ne neveljetek buflákokat!

Tibor Janosi-Mozes
A szerző geológus, informatikus, e témákban PhD kutató, később tudományos munkatárs volt a Szegedi Tudományegyetemen. Több tudományos és ismeretterjesztő könyv, valamint szakcikk szerkesztője és szerzője.